خوشحالیم که اینجا هستید...

test

تعرفه های تولید محتوا

Content Creation Fees

طرح پایه

Basic Plan
 • 3 طرح
 • 5 عدد در ماه
 • 1 عدد در ماه
 • متاسفیم
 • متاسفیم
 • متاسفیم
 • 10 استوری
  5 پست بر اساس تصویر
  1 ویدیو
  5 محتوای تولید شده
  3 محتوای مناسبتی

طرح اقتصادی

Economic Plan
 • 5 طرح
 • 7 عدد در ماه
 • 2 عدد در ماه
 • 1 عدد در ماه
 • 1 بار در ماه
 • 1 جشنواره در ماه
 • 15 استوری
  7 پست بر اساس تصویر
  2 ویدیو
  7 محتوای تولید شده
  3 محتوای مناسبتی
  1X فیلم و عکس گرفته شده

طرح پیشرفته

Advance Plan
 • 7 طرح
 • 9 عدد در ماه
 • 3 عدد در ماه
 • 1 عدد در ماه
 • 2 بار در ماه
 • 2 جشنواره در ماه
 • 20 استوری
  9 پست بر اساس تصویر
  3 ویدیو
  9 محتوای تولید شده
  3 محتوای مناسبتی
  2X فیلم و عکس گرفته شده

TELEGRAM

INSTAGRAM

FACEBOOK

TWITTER

APARAT

به دنبال برنامه ی خاص تر و دقیق تری هستید؟

بهترین استراتژی را شما می توانید برای خود مشخص کنید

شاید برنامه بهتر از برنامه های بالا، برنامه ای است که با جلسات متعدد گفت و گو و به مرور زمان مشخص می شود. در تمام این مسیر در کنار شما هستیم.

یا ما خدمتتون تماس بگیریم 

شما تماس بگیرید...
025-31634